Werkwijze

Kennismakingsgesprek

In het eerste gesprek verkennen we zowel elkaar als het doel van de coaching. Daarna ben je vrij in je besluit om een traject met mij aan te gaan. Bij een positieve beslissing gaan we een overeenkomst aan voor een aantal sessies. Meestal is een keer of vijf, zes, voldoende om tot een substantiële verbetering van je situatie te komen.

Helder

Coaching begint met het stellen van vragen. Ik werk graag met (licht) provocatieve, simpele vragen. Met ruimte voor humor en liefde. Vervolgens maken we de situatie helder. Wat is voor jou gewoon? Wat houdt je tegen om te leven hoe je diep van binnen wil?

Beweging

Ik zet je met behulp van jouw zintuigen en praktische hulpmiddelen in beweging. Dit varieert van visualiseren, uit je hoofd gaan om daadwerkelijk te voelen tot het in- en uitstappen van een bepaald bewustzijn. Eigenlijk volg je een route van vertrekpunt naar eindpunt. Wat kom je onderweg tegen? Hoe kun je leren om deze obstakels op een andere manier te beleven, zodat ze geen hindernis meer vormen?

Instrumenten

Tijdens de coaching maak ik gebruik van diverse methodes waaronder NLP (Neurolinguïstisch Programmeren). NLP is een goed instrument om onbewuste vaardigheden te activeren. Doelgericht onderzoek ik samen met jou de mogelijkheden tot verandering. Voorwaarde voor deze transformatie is dat hij binnen jouw invloedssfeer ligt. Immers: een ander of een bestaande situatie kun je niet veranderen. Jouw houding, gedrag en beleving wel, en dat heeft invloed op het hele systeem waar jij deel van uitmaakt.

Resultaat

Je ervaart meer balans in je leven. Je realiseert je dat je meer kan beïnvloeden dan je zelf in eerste instantie dacht. Je bent in staat om de regie over jouw leven in eigen hand te nemen.